Licensing & Services Agreement

הסכם רישיון ושירותים

תודה שבחרת ב-!NortonLifeLock

תנאי הסכם הרישיון והשירותים ("LSA")קובעים את הזכויות והחובות שלך בהן אתה רשאי להשתמש בשירותים שלנו.

ה-LSA הוא חוזה בינך כצרכן אינדיבידואלי שישתמש בשירותים שלנו (המכונה להלן בתור "אתה" או "שלך" ) ו- NortonLifeLock Ireland Limited המנהלת את מקום העסק
העיקרי שלה ב-Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Ireland ,עם מספר רישום חברה 159355 ומספר מע"מ IE6557355A (להלן
" " ,"NortonLifeLockאנחנו", "אנחנו" או "שלנו").

נא לעיין בקפידה בכל התנאים וההגבלות של ה- LSA לפני השימוש בשירותים שלנו. הם מכילים מידע חשוב על זכויותיך וחובותיך.

על ידי לחיצה על "אני מסכים" או על ידי הצגת הסכמה אלקטרונית אחרת, אתה מסכים לתנאים והגבלות של ה- LSA.

אם אינך מסכים לתנאים והגבלות של ה- i) :LSA)  אל תוריד, תתקין, תתחבר או תשמש בשירותים שלנו וכן (ii) (צור קשר עם הספק שלך, או עם השירותים והתמיכה
ללקוחות של .NortonLifeLock

אם קיבלת גרסאות מרובות של LSA עבור שירות, הגרסה העדכנית ביותר שקיבלת היא LSA בינך לבינינו ומחליפה את כל הגרסאות הקודמות.

הסכם הרישיון והשירותים מכסה:
1 .הגדרות
2 .תנאי שירות כלליים
3 .תנאי רישיון תוכנה
4 .תנאים ספציפיים לשירותים מסוימים
5 .תנאים משפטיים

סעיף 1 - הגדרות

תכונות בטא: משמען תכונות חדשות ו/או מעודכנות שעדיין במצב בדיקה. יתכן שתכונות אלה אינן פועלות עדיין בפונקציונליות מלאה או תכונות גמורות.

מכשיר: משמעו מחשב, מחשב נייד, Smartphone או טאבלט.

תיעוד: פירושו כל המסמכים והמידע מתוך NortonLifeLock שמלווה או נעשה זמין בהקשר עם השירות ו/או התוכנה (כולל, אך לא רק, כל
אריזה או כל רכישה, מידע מנוי או חידוש, כגון רכישה, אישור מנוי או חידוש אישור או דוא"ל).

תוכנה לניסיון בחינם: שירות המוצע על בסיס ניסיון בחינם, לזמן מוגבל או לא.

זכויות קניין רוחני: משמען זכויות פטנטים (כולל, אך לא מוגבל אל, בקשות וחשיפות פטנטים), המצאות, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, זכויות מוסריות,
ידע, זכויות, נתונים ומסדי נתונים וכל זכויות קניין רוחני אחרות המוכרות בכל מדינה או תחום שיפוט בעולם.

LSA: משמעו הסכם רישיון ושירותים זה.

ספק: פירושו כל מפיץ מורשה של NortonLifeLock או ספק שירותי IT.

שירות: פירושו כל הצעה מבוססת מנוי של תוכנת שירות כמו (NortonLifeLock (SaaS יחד עם כל התכונות והשירותים הנלווים, כמו גם כל
שירות או מוצר חד פעמי של NortonLifeLock.
זכאות לשירות: פירושו המספר וסוג המכשירים המותרים לשימוש בתוכנה, כמפורט בתיעוד.

תקופת השירות: משמעו משך השירות.

תוכנה: פירושו כל תוכנת NortonLifeLock, כולל כל המהדורות, גרסאות, עדכונים או שיפורים לתוכנה.

הגשות: פירושו כל משוב ו/או ביקורות, הצעות, הערות או רעיונות הנוגעים לשירותים שאתה מגיש ל- NortonLifeLock.


סעיף 2 - תנאי שירות כלליים

1 .שימוש בשירותים.
2 .תקופת השירות.
3 .ביטול שירות.
4 .עדכוני תוכן.
5 .תכונות או תוכן של צד שלישי.
6 .ניסיונות בחינם.
7 .תכונות בטא.
8 .משובים וביקורות.
9 .שינויים בשירותים.
10 .שימוש בשירותים ברשת.


1 .  שימוש בשירותים.

          a.       יצירת חשבון וניהולו. יתכן שיידרש לך חשבון כדי לגשת לשירותים ולהשתמש בהם. חשוב לספק לנו פרטי חשבון מדויקים, מלאים ועדכניים (כולל כתובת דוא"ל
                   תקפה) ולשמור על מידע זה מעודכן. אם לא, ייתכן שנצטרך להשעות או לבטל את חשבונך, והודעות חשובות על השירותים שלך עשויות שלא להתקבל על ידך.
                   חשבונך הוא אישי ובלעדי עבורך כדי לנהל את שירותיך (או, אם מותר על ידי שירות, משק הבית שלך), והוא אינו מיועד לשימוש על ידי גורמי צד שלישי אחרים
                   לכל מטרה שהיא. אינך רשאי למכור, להעביר או לאפשר לאחרים להשתמש בפרטי התחברות לחשבון שלך.

          b .      דיוק המידע שלך ושל משפחתך. שירותים מסוימים עשויים לאפשר לך לרשום את המכשירים של בני המשפחה שלך לשימוש בשירותים. במקרה כזה, אתה
                   מסכים כי המידע שתספק לנו על עצמך או בני ביתך הוא נכון ומדויק וכי הינך מורשה לספק לנו את המידע הזה, ועל מנת לעקוב אחר חשבונותיהם, מטעמם.
                   בנוסף אתה מסכים ליידע את בני משפחתך לתנאי LSA זה ולהשיג את הסכמתם ושיתוף הפעולה שלהם ל- LSA זה.

          c .     גישה לא מורשית לחשבון שלך. שמירת שם המשתמש והסיסמה שלך במקום בטוח היא באחריותך הבלעדית. אין לשתף מידע זה עם אחרים וחשוב להודיע
                  לנו מיד על כל שימוש לא מורשה. כל הפעילויות המתרחשות בחשבונך הן באחריותך.

         d .     תוכנה. על מנת לגשת לשירותים מסוימים ולהשתמש בהם, יתכן שתידרש להוריד ולהתקין תוכנה מסוימת בהתקן רשום. נא לעיין בסעיף 3" - תנאי רישיון
                  תוכנה" של ה- LSA לגבי התנאים וההגבלות החלים על השימוש בתוכנה כזו.

         e .     תנאים ספציפיים לשירותים מסוימים. השירותים הבאים כפופים לתנאים והגבלות נוספים המפורטים בסעיף 4 - "תנאים ספציפיים לשירותים מסוימים" של ה-
                  Norton, (iii) Norton של הורים בקרת- ו norton online backup; (ii) Norton Family, Norton Family Premier או Norton של בענן גיבוי) i) :LSA
                  Norton Virus Protection כולל (טכנית תמיכה) vi) -ו, Norton Safe Web, (v) Norton Secure VPN -ו Password Manager, (iv) Norton Safe Search
                  Promise .(אם יש התנגשות או חוסר עקביות בין סעיף 2" - תנאי שירות כללי" וסעיף 4" - תנאים ספציפיים לשירותים מסוימים", התנאים בסעיף 4 יהיו
                  הרלוונטים ויחולו.

          f .     הגבלות. לגבי השימוש בשירותים אינך רשאי, ולא תרשה לכל אדם אחר:
                  (i)          .להשתמש בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית או של הונאה, כולל ,אך לא מוגבל אל, סריקת יציאה, שליחת דואר זבל, שליחת דוא"ל הצטרפות, סריקה
                               לממסרים פתוחים או שרתי פרוקסי פרוצים, שליחת דוא"ל בלתי רצוי או כל גרסה או סוג דוא"ל שנשלח. בכמויות אדירות גם אם הדוא"ל מועבר דרך
                               שרתי צד ג', כל הפעל מוקפץ, שימוש בכרטיסי אשראי גנובים, הונאה בכרטיסי אשראי, הונאה פיננסית, הונאת מטבע מבוזר, הסוואה, סחיטה, חטיפה,
                               אונס, רצח, מכירה של כרטיסי אשראי גנובים, מכירת טובין גנובים, הצעה או מכירה של מוצרים אסורים, צבאיים ודו-שימושיים, הצעה או מכירה של
                               חומרים מבוקרים, גניבת זהות, פריצה, הונאת pharming ,גרידה בכל צורה או מידה, פירטיות דיגיטלית, הפרות קניין רוחני וכן פעילויות דומות אחרות;
                               או להטריד, לעקוב, לאיים, לפגוע או לפקח על אחרים או ניצול ילדים בכל דרך שהיא, כולל שמע, וידאו, צילום, תוכן דיגיטלי וכו';
                  (ii)        להשתמש בשירותים למטרות מסחריות;
                  (iii)       אלא אם נקבע אחרת ב- LSA או בתיעוד, אין לגשת לשירותים, להשתמש בהם או לשתף אותם עם בני משפחה, אנשים שאינם בני משפחה, או
                               אנשים אחרים שלא גרים אתך;
                  (iv)       לשתף נתונים או תוכן אחר עם מספר גדול של אנשים באופן בלתי סביר, כולל ללא הגבלה שליחת תקשורת בתפוצה רחבה למספר גדול של נמענים
                               או שיתוף תוכן עם אנשים שאינך מכיר או שאינם מכירים אותך;
                  (v)        להעביר, להעניק רישיון משנה, להשכיר, להחכיר ו/או להשאיל את זכותך להשתמש בשירותים;
                  (vi)       לספק את השירותים, להציע אותם או לאפשר את זמינותם כחלק מניהול מתקנים, השכרת שירותים משותפים, הסדר עם ספק שירות או משרד
                               שירותים;
                  (vii)      להעביר או לאחסן חומר שעשוי להפר את זכויות הקניין הרוחני או זכויות אחרות של צדדים שלישיים או שהוא בלתי חוקי, נזיקי, משמיץ, מהווה הוצאת
                               דיבה או פולש לפרטיותו של אחר;
                  (viii)     להעביר חומר כלשהו שמכיל וירוסים של תוכנה או קוד מחשב, קבצים או תוכניות זדוניים אחרים, כגון סוסים טרויאנים, תולעים או תוכניות המיועדות
                               לגרום נזק בתאריך מסוים;
                  (ix)       לתקוף, להפריע, לשלול שירות בכל דרך או צורה בכל רשת, מחשב או צומת אחרים באמצעות השירותים;
                  (x)        לנסות לקבל גישה לא מורשית לשירותים, או לחשבונות של משתמשים אחרים, או למערכות מחשב או לרשתות שמחוברות לשירותים, או לעקוף
                              אמצעים כלשהם שבהם אנו משתמשים כדי למנוע או להגביל את הגישה לשירותים;
                  (xi)       .לשבש שרתים או רשתות המחוברים למי מהשירותים או להפריע להם;
                  (xii)      .להשתמש בשירותים לכל מטרה צבאית, לרבות לחימת סייבר, פיתוח כלי נשק, תכנון או ייצור של טילים, נשק גרעיני, כימי או ביולוגי;
                  (xiii)     .להשתמש בשירותים בכל אופן שאינו מורשה על פי הסכם הרישיון והשירותים.

          g .    התחייבויות. ביחס לשימוש בשירות, התחייבויותיך הן כדלקמן:

                  (i)        .הגישה שלך לשירותים היא לשימושך האישי והביתי בלבד;

                  (ii)       הסכמתך להשתמש בשירותים בהתאם להסכם הרישיון והשירותים ולכל החוקים והתקנות החלים;

                  (iii)      נדרש ממך לציית לכל ההגבלות הטכניות של השירותים ו/או התוכנה.

2 .  תקופת השירות. תקופת השירות תצוין בתיעוד, או בתיעוד הטרנזקציה הרלוונטי מהספק ממנו קיבלת את השירות.

          a. תאריך כניסה לתוקף. התקופה תתחיל (א) בתאריך הראשוני של התקנת התוכנה או השימוש בשירותים; או (ב) התאריך שבו קיבלת הסכם רישיון זה; או (ג) 
אם רכשת את השירות מהחנות המקוונת NortonLifeLock ,התאריך שבו תשלים את הרכישה שלך; או (ד) אם רכשת את הזכות לשימוש בשירות מספק,
התאריך שנקבע על ידי הספק האמור, המוקדם מבין התאריכים הללו.

          b . תקופה. אם יש לך מנוי לזמן קצוב, השירות שלך יסתיים אוטומטית בסוף תקופת השירות שלך. אם יש לך מנוי המחודש אוטומטית, אלא אם כן הוא מבוטל,
תקופת השירות שלך תחודש אוטומטית לתקופה מוגדרת עוקבת בתאריכי החידוש ותמשיך ללא הגבלת זמן. אם ברשותך שירות או מוצר חד פעמיים, תקופת
השירות תהיה כמצוין בתיעוד, או בתיעוד העסקה התקף מהספק שממנו קיבלת את השירות.

          c . חידוש אוטומטי. הגישה שלך לשירות עשויה להתחדש אוטומטית, אם נרשמת למנוי שמחודש אוטומטית.

3 .ביטול שירות. אנא עיין במדיניות הביטול וההחזר הכספי של  NortonLifeLock (https://norton.com/return-policy) לקבלת מידע נוסף אודות ביטול וקבלת
החזר כספי, אם רלוונטי. ללא תלות בזכויות סטטוטוריות כמו זכויות משיכה, שירותים מסוימים עשויים לכלול ערבות להחזר כספי, אם אינך מרוצה מכל סיבה שהיא. עם
זאת, אם השגת את הזכות להשתמש בשירות באמצעות ספק, וברצונך לבטל, יש לעשות זאת ישירות עם אותו הספק בהתאם להוראות שלו. במקרה כזה יתכן שלא
תהיה זכאי להחזר כספי כלשהו מאתנו על כל תשלום שנתת לספק.

4 .עדכוני תוכן. שירותים מסוימים משתמשים בתוכן שמתעדכן מעת לעת, כגון הגדרות של וירוסים; הגדרות של תוכנות ריגול; כללי תוכנות למניעת דואר זבל; רשימות של
כתובות URL ;נתוני פגיעוּת, ורשימות מעודכנות של דפי אינטרנט מאומתים; עדכונים אלו נקראים במשותף 'עדכוני תוכן'. במקרה זה, תהיה לך גישה לעדכוני תוכן
רלוונטיים לשירותים במהלך תקופת השירות שלך.

5 .תכונות או תוכן של צד שלישי. השירותים עשויים לכלול תכונות ופונקציות של צד שלישי, או עשויים לאפשר לך לגשת לתוכן באתר של צד שלישי. תכונות, פונקציות או
תוכן כאמור עשויים להיות כפופים לתנאי שירות ולמדיניות פרטיות של צד שלישי. אתה מכיר באחריותך הבלעדית, ונוטל על עצמך את האחריות הבלעדית לכל סיכון
הנובע משימושך במשאבים של צד שלישי כלשהו.

6 .ניסיונות בחינם. אם אנו מציעים ניסיון חינם, התנאים הספציפיים שחלים על ניסיון החינם שלך יימסרו בהרשמה ו/או בחומרי מבצע המכירות שמתארים את ניסיון החינם.
השימוש שלך בניסיון חינם כפוף לעמידה בתנאים הספציפיים האמורים.

7 .תכונות בטא. אנו עשויים לכלול בשירותים תכונות בטא לשימושך, ומאפשרים לך לספק משוב. השימוש שלך בתכונות בטא עשוי להיות כפוף לתשלום חיובים. אתה
מבין ומסכים כי השימוש שלך בתכונות הבטא הוא מרצונך, וכי איננו מחויבים לספק לך תכונות בטא כלשהן.

8 .משובים וביקורות. לגבי כל הגשה, אתה מעניק ל-NortonLifeLock ולחברות המסונפות לה, במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, אישור להשתמש בהגשה שלך,
לשכפל, להעתיק ולתרגם אותה, בכל רחבי העולם, לתקופת ההגנה של ההגשה על פי זכויות קניין רוחני, בכל צורה שהיא ובכל אמצעי תקשורת שהוא, ללא כל הגבלה,
בכל דרך שתראה NortonLifeLock לנכון. לא ישולם כל פיצוי בגין השימוש בהגשה שלך. NortonLifeLock אינה מחויבת לפרסם הגשה כלשהי שאתה עשוי לספק או
להשתמש בה, ו- NortonLifeLock רשאית להסיר כל הגשה בכל עת, בפרט אם היא מפרה תנאים כלשהם המפורטים בהסכם זה. על ידי מתן הגשה, אתה מצהיר
ומתחייב כי כל הזכויות להגשה שלך הדרושות כדי לספק אותה, כולל זכויות קניין רוחני, נמצאות בבעלותך או בשליטתך באופן אחר. נתונה לנו הסכמתך כי: (1) כל התוכן
בהגשות שלך חייב להיות מדויק; (2) לא תספק הגשה שידוע לך כי היא שקרית, לא מדויקת או מטעה ו/או סביר שתיחשב משמיצה, לשון הרע, דבר שנאה, פוגענית, לא
חוקית, מאיימת או מטרידה בניגוד לחוק כלפי מישהו; (3) לא תספק הגשה שמפרה זכויות קניין רוחני של צד שלישי או זכויות קנייניות אחרות של פרסום או פרטיות; (4)
לא תספק הגשה שמפרה דין, חוק, פקודה או תקנה חלים כלשהם; (5) לא תספק הגשה אשר לגביה קיבלת פיצוי או תשלום כלשהו מצד שלישי כלשהו; (6) לא תספק
הגשה הכוללת מידע שמתייחס לאתרים אחרים, לכתובות, לכתובות דוא"ל, לפרטי קשר, למספרי טלפון או למידע אחר המאפשר זיהוי אישי של מישהו; וכן (7) לא תספק
הגשה הכולל תוכניות או קובצי מחשב העשויים להזיק.

9 .שינויים בשירותים. יתכן שנשנה או נפסיק את השירותים, במלואם או בחלקם, בכל עת, עם או ללא הודעה שתישלח לך באופן מקובל וסביר. אנו נודיע לך על שינויים 
בשירותים באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת הדוא"ל האחרונה שלך שברשותנו. אתה תיחשב כמי שקיבל את השירותים שהשתנו, אלא אם תתנגד לשינויים בתוך ארבעה
עשר (14) יום מההודעה האמורה, ובלבד שניידע אותך בהודעה לגבי ההשלכות של היעדר התנגדות. אנו שומרים את הזכות לבטל LSA זה עם תקופת הודעה של
ארבעה עשר (14) יום (או פחות), במקרה שהתנגדת לשינוי השירותים ובתנאי שלא נוכל לספק לך שירותים ללא שינוי. אנו גם שומרים את הזכות להגדיר קריטריוני זכאות
לשירותים ולשנות קריטריונים אלה בכל עת.

10 .שימוש בשירותים ברשת. אתה רשאי להשתמש בשירותים דרך רשת, בתנאי שזכאותך לשירות מתירה לך לגשת לשירותים או להשתמש בהם ביותר ממכשיר אחד,
ובלבד שכל מכשיר שניגש לשירותים או שמשתמש בהם הוא ממשק בית יחיד.

סעיף 3 - תנאי רישיון תוכנה

אם השימוש שלך בשירות מחייב אותך להוריד או להתקין תוכנה, לגשת אליה או להשתמש בה בהתקן, תנאי רישיון תוכנה אלה יחולו גם על השימו ש שלך בשירות.

1 .התוכנה היא בבעלותנו.
2 .הענקת רישיון.
3 .הגבלות.
4 .רישיון למכשיר יחיד; מותר עותק ארכיב או עותק גיבוי אחד בלבד.
5 .התקנת תוכנה.
6 .עדכוני תוכן אוטומטיים.
7 .מניעת גניבת תוכנה
8 .דרישות Apple.
9 .ביטול

1 .התוכנה נמצאת בבעלותנו. התוכנה וכל תיעוד שבבעלות NortonLifeLock או בעלי הרישיון שלה מוגנים בחוקים להגנה על זכויות יוצרים. בכך נכללות כל זכויות הקניין
הרוחני בתוכנה ובתיעוד. כל תוכנה שמספקת לך NortonLifeLock ניתנת לך ברישיון, אינה נמכרת לך, ו- NortonLifeLock שומרת על כל הזכויות בתוכנה ובתיעוד שלא
הוענקו במפורש ב- LSA.

2 .הענקת רישיון. ככל שתמלא את התנאים וההתניות של ה-LSA, NortonLifeLock מעניקה לך, בטריטוריה או באזור שבהם רכשת את התוכנה, רישיון לא-בלעדי, בלתי
ניתן להעברה, מוגבל בזמן, להוריד ולהתקין עותק של התוכנה במכשיר שבבעלותך או שבשליטתך, כמפורט בזכאות לשירות שלך או בתיעוד העסקה הרלוונטי מהספק
שממנו רכשת את השירות, ולהפעיל עותק כאמור של התוכנה, אך ורק לצורכי גישה לשירותים ושימוש בהם לשימושך האישי הלא-מסחרי במהלך תקופת השירות.

3 .הגבלות. אינך רשאי, ולא תרשה לכל אדם אחר:

            (i) להעתיק את התוכנה (אלא למטרות גיבוי או ארכוב כמפורט להלן), לשנותה או ליצור על בסיסה עבודות נגזרות;
            (ii) להפיץ, להעביר, להעניק רישיון משנה, להחכיר, להשאיל או להשכיר את זכותך להשתמש בתוכנה לצד שלישי כלשהו;
            (iii) לבצע הנדסה לאחור, הידור לאחור או פירוק של התוכנה, או לעשות כל ניסיון לגלות את קוד המקור, אלא אם, ורק אם, החוק הרלוונטי מתיר זאת במפורש;
            (iv) לעשות את הפונקציונליות של התוכנה זמינה לצדדים שלישיים;
            (v) להשתמש בתוכנה בכל אופן שאינו מורשה על פי הסכם הרישיון והשירותים.

4 .רישיון למכשיר יחיד; מותר עותק ארכיב או עותק גיבוי אחד בלבד. הסכם הרישיון והשירותים מאפשר לך להתקין עותק אחד בלבד של התוכנה לשימוש במכשיר יחיד,
אלא אם זכאותך לשירות או תיעוד העסקה הרלוונטי מהספק שממנו רכשת את השירות מתירים לך במפורש להשתמש בתוכנה ביותר ממכשיר אחד. באפשרותך ליצור
עותק אחד של התוכנה למטרות גיבוי או ארכוב, או להעתיק את התוכנה לכונן קשיח במכשיר שלך ולשמור את העותק המקורי לשם גיבוי או ארכוב בלבד.

5 .התקנת תוכנה. במהלך תהליך ההתקנה, התוכנה עשויה להסיר או להשבית מוצרי/שירותי אבטחה דומים אחרים או תכונות שלהם, במקרה שהמוצרים/השירותים הללו
אינם תואמים לתוכנה או לצורך שיפור התפקודיות הכוללת של התוכנה.

6 .עדכוני תוכן אוטומטיים. לא כל המהדורות, התיקונים, העדכונים, השיפורים או התכונות יהיו זמינים בכל הפלטפורמות. זכותך לקבל תכונות וגרסאות חדשות של התוכנה
כאשר אנו מוציאים מעת לעת תכונות וגרסאות כאמור במהלך תקופת השירות שלך. על מנת למטב את התוכנה, וכדי לספק לך את הגרסה העדכנית ביותר שלה, אתה
מסכים לכך שהתוכנה תוריד ותתקין עדכונים חדשים וגרסאות חדשות כאשר נפיץ אותם. אתה מסכים לקבל ומאשר לנו לספק עדכונים חדשים וגרסאות חדשות כאמור
למכשיר שלך.

7 .מניעת גניבת תוכנה. ייתכן שהתוכנה תכלול אמצעים טכנולוגיים שנועדו למנוע שימוש לא מורשה או לא חוקי בתוכנה. אתה מסכים כי NortonLifeLock רשאית
להשתמש באמצעים הללו כדי להגן על עצמה מפני גניבת תוכנה (לדוגמה, התוכנה עשויה לכלול טכנולוגיית אכיפה המגבילה את היכולת להתקין ולהסיר את ההתקנה
של התוכנה בהתקן למספר מוגבל של פעמים במספר מוגבל של התקנים). התוכנה המכילה אמצעים טכנולוגיים כאמור עשויה לדרוש הפעלה. במקרה כזה, התוכנה
תפעל רק למשך תקופת זמן מוגבלת לפני שתבצע הפעלה של התוכנה. במהלך ההפעלה, ייתכן שיהיה צורך לספק דרך האינטרנט קוד הפעלה ייחודי המצורף לתוכנה
ואת תצורת המכשיר המורכבת מספרות ואותיות, כדי לוודא את אותנטיות התוכנה. אם לא תשלים את ההפעלה בתוך פרק הזמן המוגבל או כפי שתתבקש על-ידי התוכנה,
התוכנה תפסיק לפעול עד שההפעלה תושלם; לאחר השלמתה, הפונקציונליות של התוכנה תשוחזר. אם אינך מצליח להפעיל את התוכנה במהלך תהליך ההפעלה,
באפשרותך לפנות לשירותי התמיכה בלקוחות של NortonLifeLock באמצעות המידע שנמסר במהלך ההפעלה, או לספק שלך - אם רכשת ממנו את השירות.

8 .דרישות App Store של Apple. סעיף זה חל על כל תוכנה שתרכוש מה-App Store של Apple או הנמצאת בשימוש במכשיר iOS כאפליקציה. חברת Apple אינה
מחויבת לספק שירותי תחזוקה ותמיכה כלשהם לאפליקציה. בכל מקרה שהתוכנה אינה תואמת לאחריות רלוונטית כלשהי, באפשרותך להודיע על כך ל- Apple ,שעשויה
להחזיר לך את מחיר הרכישה של האפליקציה (אם קיים), ובמידה המרבית המותרת על פי הדין החל, לא תהיה לחברת Apple כל התחייבות אחריות אחרת לגבי התוכנה.
חברת Apple אינה אחראית לטיפול בטענות כלשהן מצידך או מצד שלישי כלשהו בנוגע לתוכנה או להחזקתך והשימוש שלך בה, כולל, אך לא מוגבל אל: (1) טענות
לאחריות לגבי מוצרים; (2) כל טענה לפיה האפליקציה אינה עומדת בכל דרישה חוקית או רגולטורית רלוונטית; וכן (3) טענות העולות במסגרת חוקי הגנת הצרכן או
חקיקה דומה. חברת Apple אינה אחראית לחקירת טענה של צד שלישי כלשהו, להגנה עליה, לפשרה במסגרתה ולשחרורה, לפיה ההחזקה והשימוש שלך בתוכנה
מפרים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי זה. חברת Apple וחברות הבת שלה הן מוטבות צד שלישי של LSA זה, ועם הסכמתך ל-LSA תהיה ל-Apple הזכות
(והיא תיחשב כמי שקיבלה את הזכות) לאכוף LSA זה נגדך כמוטב צד שלישי שלו. אתה מצהיר ומתחייב כי (א) אינך נמצא במדינה הנתונה לאמברגו של ממשלת ארה"ב,
או שהוגדרה על ידי ממשלת ארה"ב כמדינה תומכת טרור; וכן (ב) אינך רשום ברשימה כלשהי של ממשלת ארה"ב של צדדים פסולים או מוגבלים. בעת השימוש בתוכנה
עליך לציית לכל תנאי שירות של צד שלישי שהם שרלוונטיים.

9 .ביטול. ייתכן שהתוכנה תושבת באופן אוטומטי ולא תפעל בתום תקופת השירות, ולא יהיה באפשרותך לקבל עדכוני תכונות או תוכן לתוכנה, אלא אם תחודש תקופת
השירות. לאחר תפוגת או ביטול LSA ,עליך להפסיק את השימוש בתוכנה ולהשמיד את כל עותקי התוכנה והתיעוד שברשותך.


סעיף 4 - תנאים ספציפיים לשירותים מסוימים

השימוש שלך בשירותים המפורטים להלן כפוף לסעיף 2 - "תנאי שירות כלליים" ולסעיף 4 - "תנאים ספציפיים לשירותים מסוימים". אם קיימים סתירה או חוסר עקביות בין
תנאי סעיף 2 לתנאי סעיף 4 ,יחולו תנאי סעיף 4 - "תנאים ספציפיים לשירותים מסוימים".


1 .גיבוי בענן של Norton או גיבוי מקוון של Norton
2. ,Norton Family Premier Norton Family, של הורים בקרת Norton

3 .מנהל הסיסמאות של Norton
4. Norton Safe Search ו-Norton Safe Web
Norton Secure VPN .5
6. טכנית תמיכה שירות (כולל Norton Virus Protection Promise)


1.      גיבוי בענן של Norton או גיבוי מקוון של Norton .שירות גיבוי בענן של Norton או גיבוי מקוון של Norton מאפשר לך לאחסן ולאחזר נתונים בענן וממנו במהלך 
        תקופת השירות ('שירות גיבוי מקוון'), בכפוף לשטח האחסון של הגיבוי המקוון שמסופק עם השירות שלך. שטח האחסון הכולל של הגיבוי המקוון מייצג את הגיבוי הכולל
        שהוקצה לכל השירותים שלך הכוללים את שירות הגיבוי המקוון. אינך רשאי להעביר או לאחסן נתונים השייכים לגורם אחר מבלי לקבל תחילה את כל ההסכמות הדרושות
        על-פי חוק מבעלי הנתונים לשם העברת הנתונים לידי NortonLifeLock .אתה האחראי הבלעדי לשימוש בשירות הגיבוי המקוון ולנתונים המועברים או המאוחסנים דרך
        שירות הגיבוי המקוון הקשורים לחשבון שלך. הזכות שלך להשתמש בשירות הגיבוי המקוון תסתיים בתום תקופת השירות. לאחר התפוגה או סיום תקופת השירות:

            • אנו רשאים למחוק לצמיתות כל נתון שאוחסן בשירות הגיבוי המקוון.

            • איננו מחויבים לשמור נתונים כלשהם, להעביר נתונים אליך או לצד שלישי, או להעביר נתונים כאמור לשירות גיבוי או לחשבון אחר.

            • לא תהיה לך אפשרות לאחסן את הנתונים בשטח גיבוי נוסף שייתכן שרכשת בנפרד, אלא אם תחדש את תקופת השירות ועד למועד זה.

            • ניהול הנתונים שלך הוא באחריותך. איננו מחויבים לפקח על הנתונים שלך או לנהל אותם עבורך.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, אנו שומרים על הזכות בכל עת לנטר, לסקור, לשמור ו/או לגלות כל נתון או מידע אחר כפי שנדרש על מנת לעמוד בדרישות
כל דין חל, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית, או כדי לחקור כל שימוש לרעה או חשד להפרה מצידך.

2.     לפקח לך מאפשרים Norton של הורים ובקרת Norton Family Premier Norton Family, .Norton של הורים בקרת, Norton Family Premier Norton Family, .2
        על הפעילויות המקוונות של ילדים עד גיל 16 ולנהל אותה. עליך לספק מידע על בני משפחתך, כולל ילדים קטינים ומכשירים שבהם הם משתמשים. אתה נושא באחריות
        הבלעדית לניטור המכשירים והפעילות שלהם.

3.     .Norton Password Manager על מנת להשתמש ב-Norton Password Manager, עליך ליצור כספת. לכספת נדרשת סיסמה נפרדת. איננו מאחסנים או שומרים
        את סיסמת הכספת שלך, כך שאם תאבד אותה, אין באפשרותנו לשחזר אותה עבורך. באחריותך הבלעדית לזכור את סיסמת הכספת שלך ולשמור עליה. לאחר מכן
        באפשרותך להשתמש בכספת שלך כדי לאחסן את פרטי הכניסה, הסיסמאות וכתובות ה-URL שלך לאתרים אחרים שאליהם אתה ניגש ושבהם אתה משתמש.

4.     Norton Safe Search .באינטרנט בטוח חיפוש לבצע לך מאפשרים Norton Safe Web-ו Norton Safe Search .Norton Safe Web-ו Norton Safe Search 
        עשוי להיות מוצע, בין היתר, באמצעות סרגל החיפוש או ההרחבה לדפדפן של Norton. אתה מסכים לכך ששירות זה יכול לגשת לאינטרנט, לדוא"ל ולתוכן של חשבון צד
        שלישי אחר כדי להבטיח שתוכל לחפש באינטרנט ולהשתמש בו בביטחון.

5.     VPN .Norton Secure VPN מאובטח של Norton(' שירות VPN ')'כולל קיבולת המספיקה לשימוש לא-מסחרי ממוצע. עם זאת, מעת לעת, בתקופות של שימוש כבד
        במיוחד בשירות ה-VPN ,יתכן שתחווה באופן זמני איטיות בשירות או היעדר זמינות של השירות. שום האטה או אי-זמינות זמניות כאמור לא ייחשבו כהפרה או השתמטות
        של NortonLifeLock של התחייבויותיה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או להגביל באופן זמני את השימוש שלך בשירות VPN אם אתה חורג ממגבלות רוחב
        הפס הקשורות לחשבונך. כאמור בתיעוד, או בתיעוד העסקה הרלוונטי מהספק ממנו השגת את שירות ה-VPN .שום השעיה או הגבלת שירות ה-VPN כאמור לא ייחשבו
        כהפרה או השתמטות של NortonLifeLock של התחייבויותיה.
        איננו מעודדים כל פעילות לא חוקית, אסורה, פלילית או של הונאה, ואיננו תומכים בכל פעילות כאמור, שמתאפשרת באמצעות השימוש בשירות. NortonLifeLock לא
        תהיה אחראית בשום דרך לפעולות של המשתמשים שלה. אנו עשויים להשעות את חשבונך לצורך בירור, חקירה או בקשה שתסביר את מעשיך ותספק מידע נוסף,
        באמצעות הודעה הנדרשת באופן סביר. אם חשבונך הושעה, עליך ליצור איתנו קשר לקבלת מידע נוסף. אנו עשויים להשעות את חשבון המשתמש שלך לפרק זמן סביר
        לפני שנסגור חשבון משתמש לצמיתות.

6.     שירותי תמיכה טכנית. שירותי תמיכה טכנית מסוימים עשויים להיות מוצעים מתוך השירותים, והם עשויים לכלול שיחות בצ'אט בזמן אמת עם נציג תמיכה טכנית ו/או
        סיוע מנציג תמיכה טכנית דרך גישה מרחוק למחשב (כל תמיכה טכנית כאמור שתינתן מתוך השירותים נקראת ב-LSA זה 'תמיכה טכנית'). השלמת הגיבוי של כל
        הנתונים, התוכנות והתוכניות הקיימים שלך לפני קבלת תמיכה טכנית כלשהי היא באחריותך בלבד. במהלך מתן התמיכה הטכנית, אנו עשויים לקבוע שהבעיה הטכנית
        חורגת מתחום התמיכה הטכנית. אנו שומרים על הזכות לסרב להעניק, להשעות או לסיים שירות כלשהו של התמיכה הטכנית.

                    (Norton Virus Protection Promise.    (i השירות Norton Virus Protection Promise כולל שירות להסרת וירוסים המסופק על ידי מומחה מטעם Norton.
                        ניתן לעיין בתנאים וההגבלות המלאים בכתובת norton.com/guarantee.

 

סעיף 5 - תנאים משפטיים

1 .האחריות שלנו. 
2 .זכויות קניין.
3 .הגבלות על הייצוא.
4 .פרטיות.
5 .ביטול.
6 .השעיה.
7 .החוק הרלוונטי.
8 .מחלוקות.
9 .הודעות על שינויים.
10 .הפרדה.
11 .כללי.
12 .פרטים ליצירת קשר.


1.      האחריות שלנו. אם לא נצליח לספק את השירותים (או לבצע כל התחייבות אחרת) כמוגדר ב-LSA זה או כנדרש בחוק, אנו אחראים לאובדן או נזק שנגרם לך כתוצאה
        מסתברת של הכשל או הרשלנות שלנו. אובדן או נשק שניתן לצפות אותם אם גם אתה וגם אנחנו היינו מודעים בעת הכניסה ל-LSA שהאובדן או הנזק יהיו תוצאה
        מסתברת של אי היכולת שלנו למלא את התחייבויותינו.

        אנו לא אחראים ל:

          אובדן או נזקים שלא ניתן לצפות אותם, שמעבר לשליטתנו ושלא ניתן היה למנוע אותו באמצעות נקיטה באמצעים מתאימים;
          אובדן או נזקים שלא נגרמו כתוצאה מהפרת ההתחייבויות שלנו כמוגדר ב-LSA זה או בחוק;
          אובדן או נשקים שנגרמו כתוצאה מהפרה שלך את ה-LSA הזה; או
          הפסדים כלכליים או בלתי מוחשיים כתוצאה מביצוע ה-LSA.

         שום דבר ב-SLA זה אינו מגביל או מחריג את האחריות שלנו ל: (א) מוות או פגיעה אישית שנגרמו כתוצאה מהרשלנות שלנו; (ב) הונאה או מצג שווא במרמה; (ג)
         התנהגות מודעת בלתי ראויה או רשלנות פושעת; או (ד) כל עניין שעבורו לא יהיה חוקי להגביל או להחריג את האחריות שלנו.

2.      זכויות קניין. בכל הנוגע ליחסים בין NortonLifeLock לבינך, NortonLifeLock מחזיקה בבעלות ושומרת על כל זכות, בעלות וזיקה בשירותים (כולל התוכנה), לרבות
         כל זכויות הקניין הרוחני.

3 .    הגבלות על הייצוא. אתה מכיר בכך שהשירותים והנתונים הטכניים הקשורים (ביחד 'טכנולוגיה מבוקרת') עשויים להיות כפופים לחוקי הייבוא והייצוא של ארצות הברית,
         ובמיוחד לתקנות מנהל הייצוא האמריקני ((EAR ,ולחוקים של כל מדינה שבה הטכנולוגיה המבוקרת מיובאת או מיוצאת מחדש. אתה מסכים לציית לכל החוקים הרלוונטיים
         לייצוא, ובכלל זה כללי האמברגו המסחרי, הסנקציות והדרישות הביטחוניות של ארה"ב או דרישות של חוקים מדינתיים או מקומיים, ככל שהם תואמים לחוקי ארה"ב, ולא
         לייצא, לייצא-מחדש, לייבא או להנגיש באופן אחר טכנולוגיה מבוקרת מכל סוג שהוא תוך הפרה של חוקי ארצות הברית או לכל מדינה, ישות או אדם שעבורם יש לקבל
         רישיון ייצוא או אישור ממשלתי אחר, באופן ישיר או עקיף. השימוש בתוכנה של NortonLifeLock או מתן האפשרות להשתמש בה בקשר לפעילות כלשהי, לרבות, בין
        היתר, עיצוב, פיתוח, ייצור, הדרכה או בדיקה של חומרים כימיים, ביולוגיים או גרעיניים, או טילים, רחפנים או רכבי חלל המסוגלים לבצע השמדה המונית, אסור בהתאם
         לחוקי ארצות הברית.

4.      פרטיות. הפרטיות שלך חשובה לנו. הצהרת הפרטיות הגלובלית של https://www.NortonLifeLock.com/privacy) NortonLifeLock) מתארת את האופן שבו אנו
         אוספים נתונים שקיבלנו ממך ומהמכשירים שלך, משתמשים בהם, מעבדים אותם ומגנים עליהם בעת שאתה ניגש לשירותים שלנו ומשתמש בהם.

5.      ביטול. אנו רשאים להפסיק את הגישה שלך לשירותים ואת השימוש שלך בהם אם תפר מי מהתנאים המהותיים של LSA זה. עם ביטול ההסכם, עליך להפסיק את
        השימוש בתוכנה ולהשמיד את כל עותקי התוכנה והתיעוד. זכותך וזכותנו על פי חוק לבטל מסיבה כלשהי אינן מושפעות.

6.     השעיה. מבלי להגביל את האמור לעיל, אנו רשאים להשעות את חשבונך או את הגישה שלך לשירותים והשימוש שלך בהם אם קיים חשד סביר לכך שלא ציית להוראות
        LSA זה, לאחר מתן הודעה סבירה כנדרש.

7.     החוק הרלוונטי. סמכות שיפוט. ה- LSA נשלט על ידי חוקי המדינה שבה אתה מתגורר, וניתן לפתוח סכסוך משפטי בבתי המשפט של מדינה זו.

8.    מחלוקות. את מרבית אי-ההסכמות ניתן לפתור באופן לא רשמי וידידותי על ידי פניה לשירותי התמיכה בלקוחות NortonLifeLock. אם הנך מתגורר באיחוד האירופי
       (לא כולל בריטניה), איסלנד, ליכטנשטיין או נורווגיה, וברצונך להעביר את המחלוקת לבוררות אצל גוף עצמאי במקום לפנות לבית המשפט או לבוררות של גוף צרכני, ניתן
       לפתוח סכסוכים באתר האינטרנט של הנציבות האירופית לפתרון מחלוקות בכתובת: http://ec.europa.eu/consumers/odr:/. לתשומת לבך, אם תגיש סכסוך באתר
       האינטרנט של הנציבות האירופית לפתרון סכסוכים (או לכל שירות בוררות צרכני אחר), אנו עשויים לסרב להשתתף בבוררות מכיוון שאיננו נדרשים להשתתף בבוררות
       צרכנית לפי החוק, הכללים של איגוד סחר כלשהו או התנאים האלה.

9.    הודעה על שינויים. אנו עשויים לעדכן או לשנות את LSA מעת לעת, כולל מדיניות ומסמכים אחרים שאליהם בוצעה הפניה, כולל, למשל, עקב שינוי בחוק הרלוונטי או
       כדי להבטיח תפקוד טוב יותר של השירותים, בתנאי שהמבנה הכולל של השירותים כמכלול לא ישתנה לרעתך. אנו נודיע לך על שינויים בשירותים באמצעות הודעת דוא"ל
       לכתובת הדוא"ל האחרונה שלך שברשותנו. אתה תיחשב כמי שקיבל את הגירסה המעודכנת של LSA ,אלא אם תתנגד לשינויים בתוך ארבעה עשר (14) יום מההודעה
       האמורה, ובלבד שניידע אותך בהודעה לגבי ההשלכות של היעדר התנגדות. אנו שומרים את הזכות לבטל LSA זה עם תקופת הודעה של ארבעה עשר (14) יום (או
       פחות), במקרה שהתנגדת לשינוי LSA ובתנאי שלא נוכל לספק לך שירותים על סמך LSA שלא עודכן.

10.   הפרדה. אם בית משפט מוסמך מחליט כי חלק כלשהו ב-LSA זה אינו תקף או אינו אכיף, שאר הוראות ה-LSA עדיין יחולו ויישארו במלוא תוקפן.

11.   כללי. כשל שלנו באכיפת תנאים כלשהם ב-SLA אינו מהווה ויתור על תנאי או זכות כאמור. כל ויתור על זכויותינו חייב להיות בכתב, חתום על ידי NortonLifeLock ,וכל
       ויתור כאמור לא יפעל כוויתור על הפרה עתידית כלשהי. למעט כפי שנקבע במפורש ב-LSA זה, המימוש על ידי צד כלשהו של סעד מהסעדים העומדים לרשותו במסגרת
       SLA זה לא ישפיע על הסעדים האחרים העומדים לרשותו במסגרת LSA זה או באופן אחר. כל הודעה או תקשורת אחרת שתמסר על ידי NortonLifeLock במסגרת
       LSA זה תינתן: (1) באמצעות דוא"ל; או (2) באמצעות פרסום ברשת; או (3) באמצעות פרסום בשירותים. LSA זה נערך בינך לבין NortonLifeLock בלבד ואתה מאשר
       ומסכים כי (1) אף צד שלישי, לרבות שותף ערוץ צד שלישי כלשהו של NortonLifeLock או של מי מהחברות המסונפות לה, אינו צד ל-LSA זה, וכן (2) אף צד שלישי,
       לרבות שותף ערוץ צד שלישי כלשהו של NortonLifeLock או של מי מהחברות המסונפות לה, אינו נושא בכל התחייבות או חובה כלפיך במסגרת LSA זה. דבר ב-SLA
       זה לא יגרע מהזכויות שעשויות להיות לך במסגרת חוקים קיימים להגנת הצרכן או דין חל אחר בתחום השיפוט שלך שלא ניתן לוותר עליהם בחוזה.

12.   פרטים ליצירת קשר. בכל שאלה בנוגע ל-SLA זה או לשירותים, בקר בכתובת .support.norton.com

אם אתה צרכן איטלקי, על פי סעיפים 1341 ו-1342 לחוק האזרחי האיטלקי, אתה מאשר במפורש את הסעיפים הבאים: פרק 2 ,סעיף 2 אות b (משך), אות c (חידוש
אוטומטי), פרק 5 ,סעיף 1 (האחריות שלנו), סעיף 6 (השעיה), סעיף 7 (החוק החל. רשות שיפוט מוסמכת) וסעיף 9 (הודעות על שינויים).NLOK_LSA_June_2020_EMEA_HE

click to top

Back to Top